Hat skyddat av pressfrihet?

Låt hen som är fri från synd kasta den första stenen/även om jag inte håller med om det du säjer så är jag villig att dö för din rätt att säja det.

I sammanhanget som följer har citaten kompletterande innebörd, vi återkommer till det senare.

Vi har sett det förr…

En politiker visar sig vara mänsklig och begår ett fel.

Media driver på för att hålla politikern ansvarig dvs avsätta hen.

Alla politiska motståndare ges en plattform för att sprida sitt hat och förakt mot politikern.

Om politikern ber om ursäkt så hade motståndarna rätt, politikern måste avgå för felet.

Om politikern inte ber om ursäkt så hade motståndarna rätt, politikern måste avgå för oviljan att be om ursäkt.

Om samma sak hänt på en arbetsplats eller en skolgård så hade det varit ett solklart fall av mobbing.

Vad är det för samhälle vi skapar och vad säjer det om oss när vi ser på medan mobbare tillåts hållas ”skyddade” av pressfriheten?

Vi behöver ge våra medmänniskor möjlighet och utrymme att vara just människliga. Alternativet är att du och jag inte kommer få möjligheten när det är vi som är mänskliga.

Annonser
Hat skyddat av pressfrihet?

Organiserat hat med hjälp av skattepengar?

crowd-black-transp
I ungefär tre år var jag medlem i en hatorganisation utan att veta om det.

Nedbruten?

Med hatorganisation avser jag den typ av organisationer vilka tillämpar åsikts, yttrande och identitetsmonopol. Dvs, de övertygar medlemmarna till att alla tänka, säja och vara enligt en given mall. Utrymmet att vara dig själv är minimalt, antingen är du på deras sätt eller så bryts du ned tills du blir eller så lämnar du.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Handling och verklighet?

Organisationen som jag var medlem i pratade om likabehandling, medlemsinflytande och transparens. Vad de menade med det var att de som bestämmer i organisationen har monopol på att definiera vad en person är och vilka motiv hen har utan att den individen är medveten om att det sker eller är delaktig.

Ofta uppstår diktaturen i demokratier,
där man samlar makten till en liten grupp,
och upphäver den personliga friheten.

Maktverktyg?

Som redskap använde organisationen jag var medlem i främst påförande av skuld och skam i form av ryktesspridning och personangrepp. När det påtalades så pekade organisationen på person som spridit ryktet eller gjort angreppet som en metod att hålla sig själv fri från ansvar.

Härskarteknik syftar på olika sociala manipulationer varmed en grupp eller person behåller sin position (i en synlig eller osynlig hierarki) gentemot människor ur andra grupper eller gentemot en enskild individ.

Osynliggörande, Förlöjligande, Undanhållande av information, Dubbelbestraffning,
Påförande av skuld och skam

Vill du ha revansch?fist-white-transp

Inom kort startar vi alla tillsammans som är intresserade en intresseorganisation för ideellt organiserade vilken, likt fackförbunden för anställda, skall arbeta för att tillvarata dina rättigheter som ideell.

Skicka ett mail till info@ideellkraft.se eller kontakta mig på valfritt sätt.

Organiserat hat med hjälp av skattepengar?

Lösningen är enklare

image

Det gäller att våga, den här fågeln var nån meter ifrån mig. Självklart belönade det sig.

Livet är gott och det är enkelt

image

När solen går ner, vad har vi uppnått?

Vad vill vi uppnå?

Det enklaste med imorgon är svaret

Vågar vi ställa frågan?

Framgångsrika frågor som gett resultat:

  • Går det tämja eld?
  • Kan vi resa runt jorden?
  • Kan vi besöka månen?
  • Hur kan jag flyga?
  • Hur högt kan jag klättra?
  • Vad får äpplet att trilla ner på marken?

Listan kan göras oändligt lång, var dag blir den längre.

För varje framgång finns det tre fiktiva hinder att överkomma:

  • Det där går inte.
  • Så kan du inte göra.
  • Det där är omöjligt.

Omöjligt, vetenskapen och envisheten bevisar upprepat genom historien att allt är möjligt.

image

Det här är en heliumatom.

För länge sedan sa vetenskapen att en atom det är det minsta som finns, en sådan går inte att dela. Atom betyder odelbar.

image

Det här är en kedja vilken visar hur en uran atom delas, trots att atom betyder odelbar.

Vi kan dela det odelbara

 

Lösningen är enkel, Vilken är din fråga?

Lösningen är enklare

Hur vill du synas?

Vissa framför sin poäng med elegans och träffsäkerhet, andra mer anonymt och ansiktslöst. Vissa attackerar sin motståndare, andra förklarar vad som gör dem bäst. Vissa inspirerar och skänker hopp, andra pekar ut skyldiga.

Charlie Chaplin:

Alliansens reklamfilm 2014 – ”Vi håller vad vi lovar:

Barack Obama reklamfilm:

 

Hur vill du att dina ledare ska synas?

Hur vill du synas?

Fantastisk försvarsindustri

SvD har en fin artikel om bonus, arvode, mutor; vad det än krävs används för att sälja vårt fantastiska JAS.

Jag har lite svårt att se problemet, det måste ändå vara bra att vi ser till att sälja våra produkter och att vi gör det enligt de regler alla andra använder.

Vi kanske inte invaderar med militär styrka, men att se till att kvalificerade arbeten och produkter tillverkas i landet är ännu viktigare.

Man kan ju fråga sig varför kunderna inte står på kö?
Svenska plan har en 100% framgång i att hålla moderslandet säkert, vilka andra vapenindustrier har ett sådant argument?

Hur stora arvoden, bonusar och mutor erbjuder de övriga aktörerna?

Måste Sverige verkligen vara så rackarns präktiga?

Allt för en produkt konstruerad att spionera, förfölja och döda de som hotar moderslandet.

Fantastisk försvarsindustri