Organiserat hat med hjälp av skattepengar?

crowd-black-transp
I ungefär tre år var jag medlem i en hatorganisation utan att veta om det.

Nedbruten?

Med hatorganisation avser jag den typ av organisationer vilka tillämpar åsikts, yttrande och identitetsmonopol. Dvs, de övertygar medlemmarna till att alla tänka, säja och vara enligt en given mall. Utrymmet att vara dig själv är minimalt, antingen är du på deras sätt eller så bryts du ned tills du blir eller så lämnar du.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Handling och verklighet?

Organisationen som jag var medlem i pratade om likabehandling, medlemsinflytande och transparens. Vad de menade med det var att de som bestämmer i organisationen har monopol på att definiera vad en person är och vilka motiv hen har utan att den individen är medveten om att det sker eller är delaktig.

Ofta uppstår diktaturen i demokratier,
där man samlar makten till en liten grupp,
och upphäver den personliga friheten.

Maktverktyg?

Som redskap använde organisationen jag var medlem i främst påförande av skuld och skam i form av ryktesspridning och personangrepp. När det påtalades så pekade organisationen på person som spridit ryktet eller gjort angreppet som en metod att hålla sig själv fri från ansvar.

Härskarteknik syftar på olika sociala manipulationer varmed en grupp eller person behåller sin position (i en synlig eller osynlig hierarki) gentemot människor ur andra grupper eller gentemot en enskild individ.

Osynliggörande, Förlöjligande, Undanhållande av information, Dubbelbestraffning,
Påförande av skuld och skam

Vill du ha revansch?fist-white-transp

Inom kort startar vi alla tillsammans som är intresserade en intresseorganisation för ideellt organiserade vilken, likt fackförbunden för anställda, skall arbeta för att tillvarata dina rättigheter som ideell.

Skicka ett mail till info@ideellkraft.se eller kontakta mig på valfritt sätt.

Annonser
Organiserat hat med hjälp av skattepengar?

Med facit i hand

image

Jag gillar den här bilden, för mig representerar den resultatet av att ge upp, den inspirerar mig.

Idag är det kanske extra viktigt att känna inspiration, nu när det offentliggjorts att Falkenbergs Airsoftbana läggs ner.

image

Det är samtidigt viktigt att minnas syftet med anläggningen: Att öka antalet deltagare och skapa en rekryteringsbas för Airsoft Varbergs utomhusspel.

Många engagerade har passerat genom föreningen, mycket nöje och nya vänskaper. En del har tom fått jobb tack vare meriterna att arbeta med anläggningen.

Jag skulle som en av de som en gång var med och drog igång Airsoft Varberg och anläggningen Falkenbergs Airsoftbana vilja rikta ett tack till dig som deltagit, hjälpt till, varit medlem, gett bort din tid, eller bara funnits där.

image

Ja, det är jag på bilden en varm sommardag 2009. Ja, det är GothCon XXII t-shirten.

Tack, det var en fantastisk tid som gjordes möjlig av dig.

image

Med facit i hand

Nya tider

Senaste tiden har dominerats av föreningsbildande och vårstädning, lägenheten börjar komma till sig efter allt röjande, så mycket prylar som samlas under tid, som aldrig används, nu är det slut på det och mängder av nyfunnet skräp försvinner ut ur lägenheten, en del går till insamlingar och liknande, då det egentligen inte är värdelöst.

Nu återstår endast veckor tills dess att föreningen dras igång, det är samtidigt endast veckor kvar tills mitt senaste Joomla projekt är klart, skall bli fint när alla bitarna faller på plats.

Nya tider