Sverok och beslutsunderlaget

Sagan om förbundet Sverok är utan slut.

image

Nu i höstas beslutade förbundets styrelse att jag inte längre skulle vara avstängd. Jag har sedan dess försökt få veta på vilka grunder jag inte längre är avstängd. De finns inte angivna i protokollet från mötet då det beslutades.

Det är alltså på exakt samma sätt som jag blev avstängd. Genom ett beslut vilket saknar underlag, anledning eller något annat än.

Eller jo, jag har ju ett par mail och liknande vilka tydligt förklarar att jag blev avstängd för jag stulit. Något förbundet i annan punkt i samband med att jag inte längre är avstängd beslutat att det aldrig ansett.

Vi tar det en gång till:
Jag blev enligt uppgift från förbundets styrelse som fattade beslutet avstängd för att jag var en tjuv och förbundets styrelse har därefter beslutat att jag inte är en tjuv.

Varför ska då du bry dig? Jo, för Sverok har runt 100000 medlemmar i runt 1000 föreningar, de flesta ungdomar och de får sina pengar av MUCF för tja, vad?

Om förbundet kan besluta utan underlag, utan bevis och utan domstol att dess medlemmar begått brott och på samma sätt utan underlag, utan bevis och utan domstol besluta att dess medlemmar inte begått brott så finns ett problem: Förbundet har ingen rätt att besluta vad som är eller inte är ett brott, vem som begått ett brott eller vem som inte begått ett brott. Det är endast en domstol som kan.

Sverok tillämpar likabehandling och det är nu du som är medlem i Sverok, dvs medlem i en ansluten förening bör fundera på när du blir avstängd för du begått ett brott du inte begått och som senare förklaras att du inte begått utan några som helst underlag för något av det.

Ja just det, ett av kriterierna är Demokrati. Ett fundament i demokratin är rätten till att bli hörd i prövning vid anklagelser och rätten till att inte godtyckligt straffas. MUCF kriterier vill säga, demokrati. Det är även en del av FNs deklaration om mänskliga rättigheter, men de gäller inte enligt förbundets styrelse i Sverok för de omfattas inte.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Källa: FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Eftersom förbundet Sverok kallat mig tjuv i flera år fast det nu då beslutat att jag inte är en tjuv så kanske du antar att Sverok bett om ursäkt lika synligt och publikt som de ägnat sig åt att sprida lögnen? Då antar du helt fel, det kommer utan ursäkt, utan förklaring och utan någon form av gottgörelse.

Nu kanske du tänker att, ja, men en styrelse kan ju göra fel? Sant, men det är tre styrelser och ett årsmöte i förbundet som beslutat att det är korrekt. Iofs, årsmötet har bara beslutat att det är rätt att kalla mig tjuv.

Nu är det förbunds organisationen som uppenbart väljer att medvetet agera så här och troligt inte medlemmarna så jag har sett till att inte en enda person som var ombud på det årsmötet kan hållas ansvarig för det beslutet, utan styrelsen har hela ansvaret.

Att förbundet Sverok i flera år fr.o.m direkt efter förlikning fortsätter att avsiktligt och medvetet bryta mot i domstol stadfäst förlikning och fortfarande gör går att rubricera på olika sätt.

Jag har upprepat förklarat att jag är beredd att göra upp i godo, dvs de ger mig en hög pengar, en rejäl ursäkt och sätter aldrig sin fot i Sverok igen.

Alternativet är domstol, vem tror du vinner där?

Annonser
Sverok och beslutsunderlaget