Håll käften: Organisationsfrihet för alla?

image

Organiserat tiggeri: Det är en rättighet för alla människor att organisera sig i valfritt syfte. Det kallas organisationsfrihet eller föreningsfrihet, en frihet som är en del av EU:s regelverk, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och vår grundlag.

Ex: Gäng vilka upprepat handskats med tunga vapen, dömts för allvarliga brott och som det faktiskt skulle ha en möjlighet att göra oss alla säkrare om vi inskränkte har rätt att organisera sig enligt organisationsfriheten.

Det är lätt att sparka på hen som ligger.

Anledningen till att förbjuda organiserade tiggare är att människor retar sig på dem, förevändningen är att tiggare utnyttjas av kriminella. Men, vi har redan lagar som förbjuder människohandel och tvång.

Ex: KRIS är en organisation som hjälper brottslingar tillbaka till samhället. Det är organiserade kriminella på samma sätt som organiserade tiggare och med samna syfte: att tillsammans hjälpas åt för att få ett bättre liv.

Jag tycker vi ska hjälpas åt för att hjälpa, för vi alla är starkare tillsammans och vi alla kan göra fel och behöver ha en möjlighet att komma tillbaka. Låt oss hjälpas åt så fler som vill faktiskt kan bli en del av samhället snarare än de tvingas se på och blir ett problem.

Vad, tycker, du?

Källor:
EU, Video: https://youtu.be/Zn8YDMNR4Ek
EU: http://www.hri.org/docs/ECHR50.html
FN: https://www.un.org/en/documents/udhr/
Sammanfattning: http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/forenings-och-forsamlingsfrihet
Sverige (kap 2): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/

Annonser
Håll käften: Organisationsfrihet för alla?