Likabehandling och mångfald?

Ett index för att mäta hur du upplever dig tänka om likabehandling, mångfald och hur det verkligen är.

Instruktioner: Svara ja eller nej på samtliga frågor.

Är du för likabehandling?

Likabehandling innebär att alla människor ska behandlas på så sätt att de får samma möjligheter.

Är du för mångfald?

Mångfald innebär att samhället består av olika och alla skall kunna vara den de är.

Vad är du verkligen emot?

Ersätt X med något du verkligen är emot och svara ja eller nej på de följande påståendena.
Påståendena måste vara giltiga.

 1. Det är ok att hata X.
 2. Det är ok att attackera X.
 3. Det är ok att smutskasta X.
 4. Det är ok att förnedra X.
 5. Det är ok att peka på X.
 6. Det är ok att skratta åt X.
 7. Det är ok att lura X.

equilibrium

Räkna ut resultatet

 • Om du svarat ja på likabehandling eller mångfald: +30 (+60 om ja på båda).
 • Om du svarat nej på likabehandling eller mångfald: -30 (-60 om nej på båda).
 • Om du har ett positivt värde från ovan:
  Räkna minus för varje nej och plus för varje ja.
 • Om du har ett negativt värde från ovan:
  Räkna plus för varje nej och minus för varje ja.
 • Om du har ett nollvärde från ovan:
  Räkna minus för varje nej och plus för varje ja.

Värdet för påståendena är:
1: 0. 2-7: 10/påstående.

Tolkning av resultatet:
+120: Högsta möjliga resultat.
0: Lägsta möjliga resultat.
-120: Högsta möjliga resultat.

Ja, verkligen, testet mäter relationen mellan det du verkligen är emot i förhållande till vad du anser om likabehandling och mångfald.

Paradoxen i testet är att hen som får -120 kan behandla hen som fått +120 enligt påstående 2-7 medan hen som fått +120 håller likabehandling och mångfald högre och därför behandlar hen med -120 enligt beskrivningarna för likabehandling och mångfald. Båda är fria att känna påstående 1, att känna hat är mänskligt (inte att förväxla med att sprida hat).

Annonser
Likabehandling och mångfald?