Brottet och straffet

image

Relationen mellan brott och samhällets insatser att förebygga intresserar mig, så här i valtider är det extra intressant.

Vi börjar med ett aktuellt citat från några av våra ledande politiker:

”I vårt Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa sig för våld och hot. Att utsättas för brott är en av de största ofriheterna en människa kan uppleva. Vi vill att människor ska vara trygga i vardagen och att man ska kunna lita på att den som begår brott också straffas för det. Det är grunden för ett bra Sverige som kan bli ännu bättre.”

Vi vill öka tryggheten och skärpa straffen för inbrott av Fredrik Reinfeldt (M) Jan Björklund (FP) Annie Lööf (C) Göran Hägglund (KD)

Vi fortsätter med ett citat av en slutsats från en akademiker:

”Third, the levels of crime are not just determined by the level of deterrence.  Indeed, in most studies deterrence is important but it can explain at best a tiny fraction of the overall level of crime.  In principle, social factors (such as family disorder) can explain a significantly greater amount of the variance of crime across space.  Research is increasingly attempting to understand these factors.”

An Overview of Crime and Punishment av Edward L. Glaeser

I den engelska texten, dvs källan kan vi läsa om att det är vanligt förekommande att politiker förespråkar krafttag i valtider. I den svenska texten, dvs källan kan vi läsa att de föreslår krafttag i valtider.

Min åsikt:
Lösningen på inbrott och mindre stölder är enklare än straff: Bättre socioekonomiska förutsättningar för individen leder till mindre brott.

Dvs att jag har pengar så jag kan överleva och tak över huvudet på en nivå som gör att jag kan ingå i samhället leder till att du inte behöver oroa dig för inbrott. I valet mellan överlevnad och laglydighet väljer vi överlevnad.

Eller så kan vi nöja oss med att lyssna på akademikern:

Indeed, in most studies deterrence is important but it can explain at best a tiny fraction of the overall level of crime.

Det är enkelt att ta en välkomnande bild och göra den mer skrämmande:

image

image

Låt oss skapa ett öppet välkomnande samhälle där din potential gör oss bättre.

Annonser
Brottet och straffet