länge funderat…

Under en längre tid har jag tänkt skriva en text här, en sammanfattning, ett avstamp, men inte riktigt fått till motivationen.

Flera gånger har jag tittat på det tomma bladet och låtit det förbli tomt.

Kanske kan jag genom att skriva inget alls, faktiskt förmå mig själv att skriva.

Annonser
länge funderat…